DR-6

DR-6 is een type van middenspanningscellen (17.5 kV – 24kV) van het type Ring Main Unit met ingebouwde lastscheidingsschakelaar RV50 (3-standenschakelaar en volledige kuip in SF6-gas).
Ring Main Unit betekent 3 cellen in 1, nl een 2KT waarbij K staat voor Kabelcel en T voor Transfocel (beveiliging van transfo met zekeringen), dus 2KT staat voor 2 kabelcellen (K of A) en 1 beveiligingscel (T of P).

Gamma:
– C staat voor compact (niet uitbreidbaar)
– K staat voor kabelcel
– T staat voor beveiliging met zekeringen
– D staat voor beveiliging met vermogenschakelaar
– E staat voor extensible (wel uitbreidbaar)

DR-6C 2K: Compacte DR-6 met 2 Kabelvelden
DR-6C 2KT, DR-6C 3KT: Compacte DR-6 met 2 of 3 Kabelvelden en 1 Transfoveld (beveiliging transfo)
DR-6C 2KTA: Compacte DR-6 met 2 Kabelvelden en 1 Transfoveld (beveiliging transfo) waarbij A staat voor « associé », zonder trip, is voor EDF
DR-6C 2K2T: Compacte DR-6 met 2 Kabelvelden en 2 Transfovelden (beveiliging transfo)
DR-6C 2KD, DR-6C 3KD: Compacte DR-6 met 2 of 3 Kabelvelden en 1 beveiliging transfo met disjoncteur/vermogenschakelaar)

DR-6E 2KT: Extensible/uitbreidbare DR-6 met 2 Kabelvelden en 1 Transfoveld (beveiliging transfo)
DR-6E 2KTA: Extensible/uitbreidbare DR-6 met 2 Kabelvelden en 1 Transfoveld (beveiliging transfo) waarbij A staat voor « associé », zonder trip, is voor EDF
DR-6E 2KD: Extensible/uitbreidbare DR-6 met 2 Kabelvelden en 1 beveiliging transfo met disjoncteur/vermogenschakelaar)
DR-6E K: kabelveld om aan te bouwen aan DR-6E monobloc
DR-6E T: transfoveld (beveiliging met zekeringen) om aan te bouwen aan DR- 6E monobloc
DR-6E TA: transfoveld (beveiliging met zekeringen) om aan te bouwen aan DR- 6E monobloc waarbij de A staat voor « associé », zonder trip, is voor EDF
DR-6E TV: transfoveld (beveiliging met zekeringen) om aan te bouwen aan DR- 6E monobloc waarbij de V staat voor voltage. Dit is een veld met TP inl, eigenlijk een hulpspanningscel.
DR-6E D: veld met disjoncteur/vermogenschakelaar om aan te bouwen aan DR- 6E monobloc
DR-6E C: meetveld (comptage) om aan te bouwen aan DR-6E monobloc

DF-3

DF-3 is een type van middenspanningscellen (17.5 kV – 24kV) van het modulaire type (metaalomsloten of metal enclosed) met ingebouwde lastscheidingsschakelaar RV53 (3-standenschakelaar). Arc-Killer in optie.

Gamma:
– DF-A (Aankomstcel)
– DF-P (Protection, beveiliginscel)
– DF-D-500 (cel met Disjoncteur/vermogenschakelaar erin, breedte cel is 500 mm)
– DF-AV (Auxiliary Voltage of “hulpspanning”cel)
– DF-LK (Langskoppelingscel)
– DF-C-500 (Meetcel (Comptage) met breedte 500 mm)
– DF-K (Kabelcel / kabelveld)

Barenstel

Het barenstel vormt ofwel de verbinding ofwel de onderbreking van de elektrische stroom tussen hoogspanningskabels en het barenstel. Deze verbinding/onderbreking bevindt zich bovenaan in de barenstelcompartiment en achter het laagspanningscompartiment. Door middel van zeskantbouten worden de berenstellen op de bovenste contactvlakken van de lastscheidingsschakelaars gemonteerd.

Vermogenschakelaar

Een vermogenschakelaar is een elektrisch toestel dat als doel heeft kortsluitingen af te schakelen. Een van de voornaamste kenmerken van de vermogenschakelaar naast de gebruiksspanning is dan ook het afschakelvermogen, uitgedrukt in kiloampère (kA). Het afschakelvermogen van de vermogenschakelaar moet steeds groter gekozen worden dan de kortsluitstroom of het kortsluitvermogen op die plaats van de installatie. De vermogenschakelaar is een van de belangrijke beveiligingstoestellen in een elektriciteitsnet.

Vermogenschakelaars worden in eerste plaats ingedeeld naargelang het isolatiemateriaal rondom de hoofdcontacten. De volgende vermogenschakelaars worden onderscheiden:
– Vacuüm vermogenschakelaars
– Oliegevulde vermogenschakelaars
– SF6-gevulde vermogenschakelaars

Er wordt tevens onderscheid gemaakt tussen enkelfasige en driefasige vermogenschakelaars.

Types vermogenschakelaars van Mevoco:
VA-3 vacuüm vermogenschakelaar
VA(S)-2(RP) vacuüm vermogenschakelaar

Distributietransformator

Het belangrijkste doel van een distributietransformator is de distributie van kleinere vermogens via de middenspanning.
De distributietransformator is een onmisbare schakel tussen midden- en laagspanning.

Coating

Een coating of belaging (ook wel deklaag of oppervlaktebehandeling) is een mengsel van stoffen dat op verschillende producten gestreken kan worden. Coating is uit het Engels ontleend en wordt binnen de materiaalkunde nog wel vervangen door zijn Nederlandse varianten, maar als begrip in de papierproductie en coatingindustrie is het woord niet meer weg te denken.

Coatings worden aangebracht op metaal, hout, glas, kunststof, papier, enzovoort.

Een coating bestaat uit de volgende onderdelen:
– Pigment, ook vulstof genoemd
– Oplosmiddel
– Bindmiddel

Om de eigenschappen te verbeteren, kunnen ook hulpstoffen worden toegevoegd.

Arc-Killer

Een kortsluiting of een ander defect kan een interne boogvlam of een lichtboog veroorzaken. Als er in een klassieke MS-cel een lichtboog ontstaat, kan dit een zware beschadiging aan de installatie opleveren, waarbij de operator zelfs letsels en elektrocutie kan oplopen.
Indien er een Arc-Killer geïnstalleerd is, zal dit mechanisme ervoor zorgen dat de boogvlam zo snel mogelijk gedoofd wordt.

DNB

Een distributienetwerkbeheerder (DNB) staat in voor de verdeling van de elektriciteit en het aardgas tot bij de individuele installaties (dus vanaf het hoogspanningsnet (elektriciteit) of hogedruknet (aardgas) tot uw woning of bedrijf).
De DNB is ook verantwoordelijk voor de indienststelling/buitendienststelling van aansluitingen, plaatsen van elektriciteits- en aardgasmeters, opname van meterstanden, …
Ten slotte is de DNB ook belast met het onderhoud en de ontwikkeling van veilige en betrouwbare netwerken.
De netbeheerders, de vroegere intercommunales, hebben een monopolie op hun grondgebied, zodat voor alle netgebruikers een identieke kwaliteit van de verdeelde elektriciteit en aardgas wordt gegarandeerd, ongeacht hun leverancier.

DF-2

DF-2 is een type van middenspanningscel (17.5 kV – 24kV) van het modulaire type (metaalomsloten of metal enclosed) met ingebouwde lastscheidingsschakelaar RV44 (2 standenschakelaar met uitwendig aardmes). Ingebouwde Arc-killer in optie.

DF-2+

Gamma:
– DF-A (Aankomstcel)
– DF-P (Protection, beveiliginscel)
– DF-AV (Auxiliary Voltage of “hulpspanning”cel)
– DF-D (cel met Disjoncteur/vermogenschakelaar erin)
– DF-D-500 (cel met Disjoncteur/vermogenschakelaar erin, breedte cel is 500 mm) DF-EDN-D (cel speciaal ontwikkeld voor Electrabel Distributie Noord, met Disjoncteur/vermogenschakelaar erin)
– DF-AAD (cel met 2 Lastschakelaars (AA) en een D
– DF-LK (Langskoppelingscel)
– DF-LK-EDN (Langskoppelingscel speciaal ontwikkeld voor Electrabel Distributie Noord DF-LKB (Langskoppelingbrug)
– DF-DKB (Dwarskoppelingsbrug)
– DF-C-750 (Comptage: meetcel met breedte 750 mm)
– DF-C-500 (Comptage: meetcel met breedte 500 mm)
– DF-T (Transfocel)
– DF-K (Kabelcel/kabelveld)
– DF-DT (cel met Disjoncteur / vermogenschakelaar van Tavrida Electric erin)

CMR

CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten land.

De CMR is ook geldig bij een binnenlands transport als onderdeel van een internationaal transport. De CMR is dwingend recht (art. 41 CMR), er mag niet door partijen van af worden geweken.

Capacitieve isolator

Een capacitieve isolator is een isolator die geschikt is voor het veilig meten op hoogspanning.

Capacitieve isolator

Een capacitieve isolator is een isolator die geschikt is voor het veilig meten op hoogspanning.

BIN

BIN is het Belgisch Instituut voor Normalisatie.

De BIN-normen zijn een reeks voorschriften gepubliceerd door dit instituut, o.a. voor het schrijven van brieven, het opstellen van documenten, … Ze zijn bedoeld om de administratieve verwerking van gegevens efficiënt te laten verlopen.
De BIN-normen zijn verplicht in overheidsdiensten en zijn geïnspireerd op de Engelse en Amerikaanse bladschikking van brieven.
Door de norm toe te passen wordt de eenvormigheid bij de invoer en verwerking van gegevens bevorderd. Het vergroot de eenvoud, leesbaarheid en uitwisselbaarheid ervan.

BFE

BFE is de BeroepsFederatie van de producenten en verdelers van Elektriciteit in België.

BFE

BFE is de BeroepsFederatie van de producenten en verdelers van Elektriciteit in België.

Bedieningshendel

Deze schakelhendel dient voor het vrijschakelen of wederinschakelen van lastscheidingsschakelaars of vacuüm vermogenschakelaars van middenspanningsinstallaties, alsook voor de bediening van de aardingschakelaars.

AREI

AREI staat voor het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en dit reglement bevat een reeks voorschriften waaraan Belgisch elektrisch materiel en elektrische installaties moeten voldoen.

Het AREI is van toepassing op alle nieuwe elektrische installaties en alle belangrijke uitbreidingen van bestaande elektrische installaties:
– sinds 1 oktober 1981, in elke inrichting waar personeel tewerkgesteld wordt en die niet over een bevoegde elektriciteitsdienst beschikt;
– sinds 1 januari 1983, in elke inrichting waar personeel tewerkgesteld wordt en die wel over een bevoegde elektriciteitsdienst beschikt.

Aardingsschakelaar

De Aardingsschakelaar is de schakelaar die de verbinding maakt met het nul-potentiaal.
Om werken uit te voeren aan hoogspanningsinstallaties, moet men er zeker van zijn dat er geen restlading (statische elektriciteit) aanwezig is. Hiervoor dient met de aardingsschakelaar in te schakelen, zodat deze delen allen verbonden worden met de aarde.

IEC

IEC zijn de Europese normen voor de Elektrobranche opgesteld door het “International Electrotechnical Committee”.

IEC

IEC zijn de Europese normen voor de Elektrobranche opgesteld door het “International Electrotechnical Committee”.

Aardingsmes

Het aardingsmes is het bewegend gedeelte van de aardschakelaar.
Om werken uit te voeren aan hoogspanningsinstallaties, moet men er zeker van zijn dat er geen restlading (statische elektriciteit) aanwezig is op de vrijgeschakelde delen. Hiervoor dient met de aardingsschakelaar in te schakelen, zodat deze delen allen verbonden worden met de aarde. Het deel dat deze verbinding maakt is het aardingsmes.

Aankomstcel

Een aankomstcel is een cel die gebruikt wordt voor het aansluiten van de hoogspanningskabels.
In deze cel komen met andere woorden de kabels toe van de distributienetbeerder.
Deze cel bevindt zich op de site van de distributienetgebruiker.

MS klasse AA34

MS klasse AA34 is omsloten materieel met uitlaatleidingen naar buiten en met voorziening voor detectie en onderdrukking van de boog.

MS klasse AA34

MS klasse AA34 is omsloten materieel met uitlaatleidingen naar buiten en met voorziening voor detectie en onderdrukking van de boog.

Ampère

Eenheid waarmee elektrische stroom wordt aangeduid.

Tot 2019:
De ampère is als volgt gedefinieerd:
Een ampère is de constante stroomsterkte die, wanneer deze loopt door twee parallelle geleiders van oneindige lengte en met een verwaarloosbare diameter, op 1 meter van elkaar geplaatst in vacuüm, een lorentzkracht tussen deze geleiders produceert van 2 × 10−7 newton per meter lengte.

Vanaf 20 mei 2019:
Volgens de herdefinitie van de basiseenheden, waaronder ook een herdefinitie van de ampère, wordt een elektrische stroom van 1 A de stroom veroorzaakt door 1/(1,602 176 634 . 10-19) elementaire ladingen per seconde, met als gevolg dat we in de formule voor de lorentzkracht tussen geleiders weliswaar nog steeds met grote nauwkeurigheid maar niet meer exact 2 × 10−7 krijgen.