Barenstel

Het barenstel vormt ofwel de verbinding ofwel de onderbreking van de elektrische stroom tussen hoogspanningskabels en het barenstel. Deze verbinding/onderbreking bevindt zich bovenaan in de barenstelcompartiment en achter het laagspanningscompartiment. Door middel van zeskantbouten worden de berenstellen op de bovenste contactvlakken van de lastscheidingsschakelaars gemonteerd.

BIN

BIN is het Belgisch Instituut voor Normalisatie.

De BIN-normen zijn een reeks voorschriften gepubliceerd door dit instituut, o.a. voor het schrijven van brieven, het opstellen van documenten, … Ze zijn bedoeld om de administratieve verwerking van gegevens efficiënt te laten verlopen.
De BIN-normen zijn verplicht in overheidsdiensten en zijn geïnspireerd op de Engelse en Amerikaanse bladschikking van brieven.
Door de norm toe te passen wordt de eenvormigheid bij de invoer en verwerking van gegevens bevorderd. Het vergroot de eenvoud, leesbaarheid en uitwisselbaarheid ervan.

BFE

BFE is de BeroepsFederatie van de producenten en verdelers van Elektriciteit in België.

BFE

BFE is de BeroepsFederatie van de producenten en verdelers van Elektriciteit in België.

Bedieningshendel

Deze schakelhendel dient voor het vrijschakelen of wederinschakelen van lastscheidingsschakelaars of vacuüm vermogenschakelaars van middenspanningsinstallaties, alsook voor de bediening van de aardingschakelaars.