BIN

BIN is het Belgisch Instituut voor Normalisatie.

De BIN-normen zijn een reeks voorschriften gepubliceerd door dit instituut, o.a. voor het schrijven van brieven, het opstellen van documenten, … Ze zijn bedoeld om de administratieve verwerking van gegevens efficiënt te laten verlopen.
De BIN-normen zijn verplicht in overheidsdiensten en zijn geïnspireerd op de Engelse en Amerikaanse bladschikking van brieven.
Door de norm toe te passen wordt de eenvormigheid bij de invoer en verwerking van gegevens bevorderd. Het vergroot de eenvoud, leesbaarheid en uitwisselbaarheid ervan.