Ampère

Eenheid waarmee elektrische stroom wordt aangeduid.

Tot 2019:
De ampère is als volgt gedefinieerd:
Een ampère is de constante stroomsterkte die, wanneer deze loopt door twee parallelle geleiders van oneindige lengte en met een verwaarloosbare diameter, op 1 meter van elkaar geplaatst in vacuüm, een lorentzkracht tussen deze geleiders produceert van 2 × 10−7 newton per meter lengte.

Vanaf 20 mei 2019:
Volgens de herdefinitie van de basiseenheden, waaronder ook een herdefinitie van de ampère, wordt een elektrische stroom van 1 A de stroom veroorzaakt door 1/(1,602 176 634 . 10-19) elementaire ladingen per seconde, met als gevolg dat we in de formule voor de lorentzkracht tussen geleiders weliswaar nog steeds met grote nauwkeurigheid maar niet meer exact 2 × 10−7 krijgen.