Aankomstcel

Een aankomstcel is een cel die gebruikt wordt voor het aansluiten van de hoogspanningskabels.
In deze cel komen met andere woorden de kabels toe van de distributienetbeerder.
Deze cel bevindt zich op de site van de distributienetgebruiker.