Mevoco tot in 2018 ISO-gecertificeerd op gebied van kwaliteitsmanagement

Net voor 2016 begon, kreeg Mevoco nv leuk eindejaarsnieuws in de bus. Ons ISO-certificaat conform de norm EN ISO 9001:2008 werd verlengd tot september 2018.

ISO-9001-2008-CertifiedMet dit type certificaat toont een bedrijf aan op een gezonde manier te werken met een kwaliteitsmanagementsysteem dat vasthangt aan internationale normeringen. De wereldorganisatie ISO (International Organization for Standardization) stelt bepaalde kwaliteitseisen voorop waaraan je als bedrijf dient te voldoen teneinde dat kwaliteitslabel te verwerven. De succesvolle implementatie van dit kwaliteitssysteem draagt ertoe bij dat we als bedrijf efficiënter functioneren. Zo trachten we permanent zo goed mogelijk aan de behoeftes en wensen van de klant te voldoen.

In december 2015 kreeg Mevoco nv te horen dat het ook de komende drie jaar over dit certificaat beschikt. Als bijlage kunt u dit certificaat online raadplegen.

>>> ISO-certificaat Kwaliteitsmanagement 9001:2008 Mevoco nv