Manometer van SGC zorgt voor snelle en gebruiksvriendelijke foutcontrole

Manometer5_kleinAangezien we actief zijn in een sector waar veiligheid van uitzonderlijk groot belang is, legt SGC – SwitchGear Company een duidelijke focus op sterke visuele communicatie en gebruiksvriendelijkheid bij het materiaal. Ook bij onze eigen ontworpen manometer komen deze pijlers tot uiting.

De manometer van SGC is een toestel dat de druk van het SF6-gas in de cel meet. Bij een te lage druk geeft het toestel dus aan dat het niet volledig veilig en verantwoord zou zijn om te schakelen met de lastscheidingsschakelaar. We kiezen er bij SGC dan ook voor om deze manometer zo gebruiksvriendelijk en eenduidig leesbaar mogelijk te maken. Dat gebeurt via kleurcodes die op de manometer geprint staan. Indien de pijl naar de groene zone wijst, is het helemaal veilig om te schakelen. Als de pijl naar het rode gedeelte gericht staat, is het aangewezen niet te schakelen en SGC te contacteren.  Wanneer de cel uitgerust is met een arc-killer staat nog een derde (gele) kleur afgebeeld op de manometer. Indien deze aangewezen wordt, is de arc-killer in werking getreden omwille van een interne fout en dient de lastscheidingsschakelaar te worden vervangen.

Onze manometer vergroot het gebruiksgemak, aangezien je – bij aanwezigheid van een arc-killer – niet meer handmatig en rechtstreeks op het contact dient na te gaan of de arc-killer in het geval van een fout al dan niet heeft gewerkt. Het meettoestel zorgt dus voor een snellere visuele en meer gebruiksvriendelijke foutcontrole. Dat zijn waarden die SGC uitdrukkelijk nastreeft.

Manometer7_klein

DR-6C-2D Foto