Human Interface Mate (HIM) – Industry 4.0

Complexe handelingen foutloos uitvoeren

SGC-SwitchGear Company nv implementeert HIM (Human Interface Mate) in zijn productieproces. Dit is een augmented reality technologie die de productieoperatoren bijstaat.
HIM maakt gebruik van een 3D-sensor en een projector om de operator in zijn werkgebied te informeren, te onderwijzen en te begeleiden tijdens het operationeel proces. “Dankzij de HIM kan een werknemer in een maakbedrijf zoals SGC, complexe handelingen uitvoeren met een even grote zekerheid als die van een robot”.